De Kapellevissers

Meulebeke 1987-2022

Kampioenschap Meulebeke 2022

 • Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een lidkaart.
 • Er wordt gevist met de vaste hengel en de lengte is maximaal 11.5m.
 • De lijn mag niet langer zijn dan de hengel.
 • De gemonteerde elastiek mag in rust niet langer zijn dan 3m.
 • Het gebruik van amorce (kleine vers-de-vase) en gekleurde maden is niet toegestaan.
 • Maximum 0.5l witte maden of casters of knippieren in het voer is toegestaan.
 • Verloop van de wedstijd.
  • 1ste signaal: 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd en er mag zwaar gevoerd worden.
  • 2de signaal: aanvang van de wedstrijd en vanaf nu mag enkel nog lichtjes bijgevoerd worden.
  • 3de signaal: eerste vis is gevangen.
  • 4de signaal: 5 minuten voor einde van de wedstrijd.
  • 5de signaal: einde van de wedstrijd en een gehaakte vis mag nog geland worden.
 • Bij het drillen van de vis, blijft de visser op zijn plaats en hulp van derden is niet toegestaan.
 • Een jeugdvisser mag door een coach bijgestaan worden en indien deze coach ook meevist, zitten ze op twee plaatsen naast elkaar.
 • De gevangen vis moet in een nylon leefnet worden aangeboden. Wanneer er zich teveel vis in één net bevindt, maximaal 20kg, is het gebruik van een volgende net verplicht.
 • Elke leefnet wordt apart gewogen en wanneer het maximale gewicht overschreden wordt, vervalt alles boven de 20kg.
 • Er wordt geen vuilnis of andere voorwerpen achtergelaten op de visplaats.
 • Alle geschillen worden aan het bestuur gemeld en door het bestuur beslecht.
 • Het bestuur heeft het recht, om bij onvoorziene omstandigheden, de kalender te wijzigen.
 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen voor, tijdens of na een wedstrijd.