De Kapellevissers

Meulebeke 1987-2022

Andere wedstrijden 2022

 • De vrije wedstrijd is de afsluiter van het visseizoen.
 • Deelnemers die in het bezit zijn van een lidkaart hebben voorrang op deelname. Indien er plaatsen beschikbaar zijn, kunnen kandidaat-leden ook meevissen.
 • Tijdens deze wedstrijd is eender welke vismethode alsook eender welk voer toegelaten, enkel het gebruik van gekleurde maden is verboden.
 • Er wordt gevist in twee categorieën, nl. 'vaste stok' en 'werphengel'. In de categorie 'vaste stok' wordt enkel met de vaste stok gevist. In de categorie 'werphengel' mag men overschakelen van de ene naar de andere vismethode.
 • Bij het inschrijven wordt de keuze gemaakt in welke categorie men zal deelnemen.
 • Er is een trofee voorzien voor de winnaar van elke categorie.
 • Tijdens de wedstrijd is hulp van derden toegelaten.
 • De vrije vissing wordt gevist in twee helften met een pauze over de middag. Tijdens deze pauze mag men niet bijvoeren.
 • Verloop van een wedstijdhelft.
  • 1ste signaal: 5 minuten voor aanvang van de wedstrijdhelft en er mag zwaar gevoerd worden.
  • 2de signaal: aanvang van de wedstrijdhelft en vanaf nu mag enkel nog lichtjes bijgevoerd worden.
  • 3de signaal: 5 minuten voor einde van de wedstrijdhelft.
  • 4de signaal: einde van de wedstrijdhelft en een gehaakte vis mag nog geland worden.
 • De gevangen vis moet in een nylon leefnet worden aangeboden. Wanneer er zich teveel vis in één net bevindt, maximaal 20kg, is het gebruik van een volgende net verplicht.
 • Elke leefnet wordt apart gewogen en wanneer het maximale gewicht overschreden wordt, vervalt alles boven de 20kg.
 • Er wordt geen vuilnis of andere voorwerpen achtergelaten op de visplaats.
 • Alle geschillen worden aan het bestuur gemeld en door het bestuur beslecht.
 • Het bestuur heeft het recht, om bij onvoorziene omstandigheden, de kalender te wijzigen.
 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen voor, tijdens of na een wedstrijd.